POLITICA PRIVACITAT


L’accés dels Usuaris a www.fincavalldosera.es (d’ara endavant, el Lloc Web) i la participació en la venda dels productes oferts a través del Lloc Web pot implicar el tractament de dades de caràcter personal.

FINCA VALLDOSERA, S.A. (d’ara endavant, l’EMPRESA) ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per a protegir les Dades de Caràcter Personal que reculli i són objecte de tractament automatitzat.

L’EMPRESA, compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament del seu desenvolupament de la Llei Orgànica i demès normativa vigent, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’Usuari.

 1.    DEURE D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

S’informa als Usuaris del Lloc Web de que es recullen dades de caràcter personal a través de diferents formularis i s’incorporen als fitxers dels que l’EMPRESA és responsable i que han estat prèviament notificats a l'Agencia Española de Protección de Datos, essent utilitzats per l’adequada gestió dels serveis que demanden i, en el seu cas, per l’enviament per correu electrònic o per mitjà de comunicació electrònica equivalent (sms, mms, fax, etc.) de notícies, esdeveniments i altres comunicacions informatives i comercials sobre la bodega i/o sobre els productes i serveis oferts per l’EMPRESA.

Per això, junt a cada formulari de recull de dades de caràcter personal, en els serveis que l’Usuari pugui sol·licitar a l’EMPRESA, aquesta farà saber a l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

 2.    DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

L’Usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o simplement realitzar qualsevol consulta o comentari personal a aquest respecte, davant del Responsable del fitxer mitjançant l’enviament d’una notificació de correu electrònic a l’adreça marketing@fincavalldosera.es, comunicant-ho per escrit a l’adreça física de l’EMPRESA:

Finca Valldosera

Masia Les Garrigues, S/N. Urb. Can Trabal

08734 Olèrdola

Barcelona

L’EMPRESA respondrà a totes les sol·licituds en els terminis i condicions que exigeix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 3.    DEBER DE SECRETO

Així mateix, l’EMPRESA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert en la normativa vigent de protecció de dades personals, i demés legislació aplicable.

 

 4.    CESSIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES

Les dades personals que proporcionen els Usuaris del Lloc Web no es comuniquen a tercers, excepte que així ho exigeixi una Llei o si fos necessari per a la gestió i acompliment dels serveis que es demanden.

 5.    RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el formulari de comanda, reservant-se l’EMPRESA, el dret a excloure dels serveis, a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

A més, l’Usuari es compromet a informar a l’EMPRESA de qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, amb la finalitat de que l'entitat pugui mantenir-les actualitzades tal i como li requereix la normativa vigent. 

L’Usuari dóna el seu consentiment per tal que, amb motiu del tancament d’un contracte i amb una autorització expressa prèvia, es comuniquin les seves dades referents a l’adreça de lliurament i compte bancari a la part contractant corresponent al finalitzar el període d’oferta de la EMPRESA.

 6.    ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

Així mateix, i en compliment del que disposa la Llei 34/2002 de 31 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, l’Usuari accepta que comunicant el seu correu electrònic,  l’EMPRESA pugui utilitzar-lo per l’enviament de comunicacions comercials publicitàries i promocionals pròpies de la seva activitat o serveis relacionats de la companyia, a través d’aquest mitjà o d’un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

No obstant, l’EMPRESA informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic: marketing@fincavalldosera.es

 

7.    GOOGLE ANALYTICS

Aquest Lloc Web utilitza Google Analytics, un servei analític web prestat por Google, Inc. (d’ara endavant, Google), una companyia de Delaware, que té l'oficina principal ubicada a 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View (Califòrnia), CA 940043, Estats Units. Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al Lloc Web a analitzar l’ús que en fan els Usuaris del Lloc Web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del Lloc Web (incloent el seu IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del Lloc Web, recopilant informes de l’activitat del Lloc Web i prestant altres serveis relacionats amb la activitat del Lloc Web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi  la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Google no associarà la seva adreça IP amb cap altre dada que disposi Google. Vostè pot refusar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador, però, Vostè ha de saber que si ho fa, pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest Lloc  Web. A l’utilitzar aquest Lloc Web Vostè accepta el tractament d’informació sobre Vostè per part de Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.