MASSIS DEL GARRAF

 

Finca Valldosera està situada en ple Massís del Garraf, al sud de Barcelona i a la vora del mar Mediterrani.
 

Finca valldosera historia

Les muntanyes que formen el Massís s’aixequen fins els 500 metres d’alçada, formant un sorprenent paisatge escarpat que s’aboca al mar.

El Massís està format por dues parts diferenciades, una formada per roques calcàries i sedimentàries i una altra d’argila vermella i sòl sorrenc en la part est del Parc Natural. Finca Valldosera es troba situada en esfondrament “graben” inserit en las calcàries Mesozoiques del Massís del Garraf. Durant el període del Miocè, fa 23 milions d’anys, un mar càlid va inundar la zona, deixant sediments carbonatats de procedència diversa. Amb la posterior regressió marina, els efectes erosius van cisellar una complexa ret de drenatge, que es tradueix en fons de base plana, excavats entre relleus boscosos, que van des de els 185 fins els 395 metres sobre el nivell del mar.

La influència d’aquests factors condiciona el desenvolupament dels sòls, on el cep sobreviu en un territori difícil, complex i d’una singularitat molt acusada. La presència de “gravals” de naturalesa calcària té un paper molt important en els sòls llimosos - argilosos que predominen a la Finca, ja que faciliten la retenció de l’aigua, proporcionen una bona ventilació del sòl, exerceixen un factor de protecció davant de l’erosió i redueixen l’evapotranspiració del terreny.